Người Hùng Báo Thù (Phần 1) - Watchmen (Season 1) 2019

Tắt đèn
Tải Phim Yêu thích Xem sau
Phóng to
Tắt quảng cáo

Thuyết Minh

Server 1

Server 2

Nội dung phim

Tác phẩm này sẽ dựa trên bộ tiểu thuyết truyện tranh nổi tiếng của tác giả Alan Moore và họa sĩ Dave Gibbons. Hồi năm 2008, đạo diễn Jack Snyder đã làm một bộ phim cũng dựa trên nguyên tác Watchmen của Moore, đạt được những thành công nhất định.

Bình luận về phim

Từ khóa:

Người Hùng Báo Thù (Phần 1), Phim Người Hùng Báo Thù (Phần 1), Người Hùng Báo Thù (Phần 1) HD, Người Hùng Báo Thù (Phần 1) 2020, Người Hùng Báo Thù (Phần 1) Full, Trailer Người Hùng Báo Thù (Phần 1), Tải Phim Người Hùng Báo Thù (Phần 1), Download Phim Người Hùng Báo Thù (Phần 1), Người Hùng Báo Thù (Phần 1) Vietsub, Người Hùng Báo Thù (Phần 1) Thuyết Minh, Watchmen (Season 1), Phim Watchmen (Season 1), Watchmen (Season 1) HD, Watchmen (Season 1) 2020, Watchmen (Season 1) Full, Trailer Watchmen (Season 1), Tải Phim Watchmen (Season 1), Download Phim Watchmen (Season 1), Watchmen (Season 1) Vietsub, Watchmen (Season 1) Thuyết Minh, Henry Louis Gates, Phim Henry Louis Gates, Henry Louis Gates HD, Henry Louis Gates 2020, Henry Louis Gates Full, Trailer Henry Louis Gates, Tải Phim Henry Louis Gates, Download Phim Henry Louis Gates, Henry Louis Gates Vietsub, Henry Louis Gates Thuyết Minh, Jamal Akakpo, Phim Jamal Akakpo, Jamal Akakpo HD, Jamal Akakpo 2020, Jamal Akakpo Full, Trailer Jamal Akakpo, Tải Phim Jamal Akakpo, Download Phim Jamal Akakpo, Jamal Akakpo Vietsub, Jamal Akakpo Thuyết Minh, Christie Amery, Phim Christie Amery, Christie Amery HD, Christie Amery 2020, Christie Amery Full, Trailer Christie Amery, Tải Phim Christie Amery, Download Phim Christie Amery, Christie Amery Vietsub, Christie Amery Thuyết Minh, Nicholas Logan, Phim Nicholas Logan, Nicholas Logan HD, Nicholas Logan 2020, Nicholas Logan Full, Trailer Nicholas Logan, Tải Phim Nicholas Logan, Download Phim Nicholas Logan, Nicholas Logan Vietsub, Nicholas Logan Thuyết Minh, Alexis Louder, Phim Alexis Louder, Alexis Louder HD, Alexis Louder 2020, Alexis Louder Full, Trailer Alexis Louder, Tải Phim Alexis Louder, Download Phim Alexis Louder, Alexis Louder Vietsub, Alexis Louder Thuyết Minh, Jolie Hoang-Rappaport, Phim Jolie Hoang-Rappaport, Jolie Hoang-Rappaport HD, Jolie Hoang-Rappaport 2020, Jolie Hoang-Rappaport Full, Trailer Jolie Hoang-Rappaport, Tải Phim Jolie Hoang-Rappaport, Download Phim Jolie Hoang-Rappaport, Jolie Hoang-Rappaport Vietsub, Jolie Hoang-Rappaport Thuyết Minh, Steven G. Norfleet, Phim Steven G. Norfleet, Steven G. Norfleet HD, Steven G. Norfleet 2020, Steven G. Norfleet Full, Trailer Steven G. Norfleet, Tải Phim Steven G. Norfleet, Download Phim Steven G. Norfleet, Steven G. Norfleet Vietsub, Steven G. Norfleet Thuyết Minh, Danny Boyd Jr., Phim Danny Boyd Jr., Danny Boyd Jr. HD, Danny Boyd Jr. 2020, Danny Boyd Jr. Full, Trailer Danny Boyd Jr., Tải Phim Danny Boyd Jr., Download Phim Danny Boyd Jr., Danny Boyd Jr. Vietsub, Danny Boyd Jr. Thuyết Minh, Lily Rose Smith, Phim Lily Rose Smith, Lily Rose Smith HD, Lily Rose Smith 2020, Lily Rose Smith Full, Trailer Lily Rose Smith, Tải Phim Lily Rose Smith, Download Phim Lily Rose Smith, Lily Rose Smith Vietsub, Lily Rose Smith Thuyết Minh, Adelynn Spoon, Phim Adelynn Spoon, Adelynn Spoon HD, Adelynn Spoon 2020, Adelynn Spoon Full, Trailer Adelynn Spoon, Tải Phim Adelynn Spoon, Download Phim Adelynn Spoon, Adelynn Spoon Vietsub, Adelynn Spoon Thuyết Minh, Dustin Ingram, Phim Dustin Ingram, Dustin Ingram HD, Dustin Ingram 2020, Dustin Ingram Full, Trailer Dustin Ingram, Tải Phim Dustin Ingram, Download Phim Dustin Ingram, Dustin Ingram Vietsub, Dustin Ingram Thuyết Minh, Jessica Camacho, Phim Jessica Camacho, Jessica Camacho HD, Jessica Camacho 2020, Jessica Camacho Full, Trailer Jessica Camacho, Tải Phim Jessica Camacho, Download Phim Jessica Camacho, Jessica Camacho Vietsub, Jessica Camacho Thuyết Minh, Cheyenne Jackson, Phim Cheyenne Jackson, Cheyenne Jackson HD, Cheyenne Jackson 2020, Cheyenne Jackson Full, Trailer Cheyenne Jackson, Tải Phim Cheyenne Jackson, Download Phim Cheyenne Jackson, Cheyenne Jackson Vietsub, Cheyenne Jackson Thuyết Minh, Hong Chau, Phim Hong Chau, Hong Chau HD, Hong Chau 2020, Hong Chau Full, Trailer Hong Chau, Tải Phim Hong Chau, Download Phim Hong Chau, Hong Chau Vietsub, Hong Chau Thuyết Minh, Frances Fisher, Phim Frances Fisher, Frances Fisher HD, Frances Fisher 2020, Frances Fisher Full, Trailer Frances Fisher, Tải Phim Frances Fisher, Download Phim Frances Fisher, Frances Fisher Vietsub, Frances Fisher Thuyết Minh, James Wolk, Phim James Wolk, James Wolk HD, James Wolk 2020, James Wolk Full, Trailer James Wolk, Tải Phim James Wolk, Download Phim James Wolk, James Wolk Vietsub, James Wolk Thuyết Minh, Dylan Schombing, Phim Dylan Schombing, Dylan Schombing HD, Dylan Schombing 2020, Dylan Schombing Full, Trailer Dylan Schombing, Tải Phim Dylan Schombing, Download Phim Dylan Schombing, Dylan Schombing Vietsub, Dylan Schombing Thuyết Minh, Jean Smart, Phim Jean Smart, Jean Smart HD, Jean Smart 2020, Jean Smart Full, Trailer Jean Smart, Tải Phim Jean Smart, Download Phim Jean Smart, Jean Smart Vietsub, Jean Smart Thuyết Minh, Sara Vickers, Phim Sara Vickers, Sara Vickers HD, Sara Vickers 2020, Sara Vickers Full, Trailer Sara Vickers, Tải Phim Sara Vickers, Download Phim Sara Vickers, Sara Vickers Vietsub, Sara Vickers Thuyết Minh, Yahya Abdul-Mateen Ii, Phim Yahya Abdul-Mateen Ii, Yahya Abdul-Mateen Ii HD, Yahya Abdul-Mateen Ii 2020, Yahya Abdul-Mateen Ii Full, Trailer Yahya Abdul-Mateen Ii, Tải Phim Yahya Abdul-Mateen Ii, Download Phim Yahya Abdul-Mateen Ii, Yahya Abdul-Mateen Ii Vietsub, Yahya Abdul-Mateen Ii Thuyết Minh, Jacob Ming-Trent, Phim Jacob Ming-Trent, Jacob Ming-Trent HD, Jacob Ming-Trent 2020, Jacob Ming-Trent Full, Trailer Jacob Ming-Trent, Tải Phim Jacob Ming-Trent, Download Phim Jacob Ming-Trent, Jacob Ming-Trent Vietsub, Jacob Ming-Trent Thuyết Minh, 2019, Phim 2019, 2019 HD, 2019 2020, 2019 Full, Trailer 2019, Tải Phim 2019, Download Phim 2019, 2019 Vietsub, 2019 Thuyết Minh, Tom Mison, Phim Tom Mison, Tom Mison HD, Tom Mison 2020, Tom Mison Full, Trailer Tom Mison, Tải Phim Tom Mison, Download Phim Tom Mison, Tom Mison Vietsub, Tom Mison Thuyết Minh, Adelaide Clemens, Phim Adelaide Clemens, Adelaide Clemens HD, Adelaide Clemens 2020, Adelaide Clemens Full, Trailer Adelaide Clemens, Tải Phim Adelaide Clemens, Download Phim Adelaide Clemens, Adelaide Clemens Vietsub, Adelaide Clemens Thuyết Minh, Don Johnson, Phim Don Johnson, Don Johnson HD, Don Johnson 2020, Don Johnson Full, Trailer Don Johnson, Tải Phim Don Johnson, Download Phim Don Johnson, Don Johnson Vietsub, Don Johnson Thuyết Minh, Andrew Howard, Phim Andrew Howard, Andrew Howard HD, Andrew Howard 2020, Andrew Howard Full, Trailer Andrew Howard, Tải Phim Andrew Howard, Download Phim Andrew Howard, Andrew Howard Vietsub, Andrew Howard Thuyết Minh, Jeremy Irons, Phim Jeremy Irons, Jeremy Irons HD, Jeremy Irons 2020, Jeremy Irons Full, Trailer Jeremy Irons, Tải Phim Jeremy Irons, Download Phim Jeremy Irons, Jeremy Irons Vietsub, Jeremy Irons Thuyết Minh, Regina King, Phim Regina King, Regina King HD, Regina King 2020, Regina King Full, Trailer Regina King, Tải Phim Regina King, Download Phim Regina King, Regina King Vietsub, Regina King Thuyết Minh, Tim Blake Nelson, Phim Tim Blake Nelson, Tim Blake Nelson HD, Tim Blake Nelson 2020, Tim Blake Nelson Full, Trailer Tim Blake Nelson, Tải Phim Tim Blake Nelson, Download Phim Tim Blake Nelson, Tim Blake Nelson Vietsub, Tim Blake Nelson Thuyết Minh, Louis Gossett Jr, Phim Louis Gossett Jr, Louis Gossett Jr HD, Louis Gossett Jr 2020, Louis Gossett Jr Full, Trailer Louis Gossett Jr, Tải Phim Louis Gossett Jr, Download Phim Louis Gossett Jr, Louis Gossett Jr Vietsub, Louis Gossett Jr Thuyết Minh, Damon Lindelof, Phim Damon Lindelof, Damon Lindelof HD, Damon Lindelof 2020, Damon Lindelof Full, Trailer Damon Lindelof, Tải Phim Damon Lindelof, Download Phim Damon Lindelof, Damon Lindelof Vietsub, Damon Lindelof Thuyết Minh