Liên hệ quảng cáo
[email protected]

Nâng Cấp - Upgrade 2018

Liên hệ quảng cáo
[email protected]

Tắt đèn
Tải Phim Yêu thích Xem sau
Phóng to
Tắt quảng cáo

Server 1

Nội dung phim

Đặt trong tương lai gần, công nghệ kiểm soát gần như tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nhưng khi Grey, một kỹ thuật viên tự xác định, có thế giới của mình bị đảo lộn, hy vọng duy nhất của ông để trả thù là một cấy ghép chip máy tính thử nghiệm được gọi là Stem.

Bình luận về phim

Từ khóa:

Nâng Cấp, Phim Nâng Cấp, Nâng Cấp HD, Nâng Cấp 2019, Nâng Cấp Full, Trailer Nâng Cấp, Tải Phim Nâng Cấp, Download Phim Nâng Cấp, Nâng Cấp Vietsub, Nâng Cấp Thuyết Minh, Upgrade, Phim Upgrade, Upgrade HD, Upgrade 2019, Upgrade Full, Trailer Upgrade, Tải Phim Upgrade, Download Phim Upgrade, Upgrade Vietsub, Upgrade Thuyết Minh, Manjot Jassal, Phim Manjot Jassal, Manjot Jassal HD, Manjot Jassal 2019, Manjot Jassal Full, Trailer Manjot Jassal, Tải Phim Manjot Jassal, Download Phim Manjot Jassal, Manjot Jassal Vietsub, Manjot Jassal Thuyết Minh, Clayton Jacobson, Phim Clayton Jacobson, Clayton Jacobson HD, Clayton Jacobson 2019, Clayton Jacobson Full, Trailer Clayton Jacobson, Tải Phim Clayton Jacobson, Download Phim Clayton Jacobson, Clayton Jacobson Vietsub, Clayton Jacobson Thuyết Minh, Linda Cropper, Phim Linda Cropper, Linda Cropper HD, Linda Cropper 2019, Linda Cropper Full, Trailer Linda Cropper, Tải Phim Linda Cropper, Download Phim Linda Cropper, Linda Cropper Vietsub, Linda Cropper Thuyết Minh, Rosco Campbell, Phim Rosco Campbell, Rosco Campbell HD, Rosco Campbell 2019, Rosco Campbell Full, Trailer Rosco Campbell, Tải Phim Rosco Campbell, Download Phim Rosco Campbell, Rosco Campbell Vietsub, Rosco Campbell Thuyết Minh, Richard Anastasios, Phim Richard Anastasios, Richard Anastasios HD, Richard Anastasios 2019, Richard Anastasios Full, Trailer Richard Anastasios, Tải Phim Richard Anastasios, Download Phim Richard Anastasios, Richard Anastasios Vietsub, Richard Anastasios Thuyết Minh, Christopher Kirby, Phim Christopher Kirby, Christopher Kirby HD, Christopher Kirby 2019, Christopher Kirby Full, Trailer Christopher Kirby, Tải Phim Christopher Kirby, Download Phim Christopher Kirby, Christopher Kirby Vietsub, Christopher Kirby Thuyết Minh, Sachin Joab, Phim Sachin Joab, Sachin Joab HD, Sachin Joab 2019, Sachin Joab Full, Trailer Sachin Joab, Tải Phim Sachin Joab, Download Phim Sachin Joab, Sachin Joab Vietsub, Sachin Joab Thuyết Minh, Benedict Hardie, Phim Benedict Hardie, Benedict Hardie HD, Benedict Hardie 2019, Benedict Hardie Full, Trailer Benedict Hardie, Tải Phim Benedict Hardie, Download Phim Benedict Hardie, Benedict Hardie Vietsub, Benedict Hardie Thuyết Minh, Renah Gallagher, Phim Renah Gallagher, Renah Gallagher HD, Renah Gallagher 2019, Renah Gallagher Full, Trailer Renah Gallagher, Tải Phim Renah Gallagher, Download Phim Renah Gallagher, Renah Gallagher Vietsub, Renah Gallagher Thuyết Minh, Betty Gabriel, Phim Betty Gabriel, Betty Gabriel HD, Betty Gabriel 2019, Betty Gabriel Full, Trailer Betty Gabriel, Tải Phim Betty Gabriel, Download Phim Betty Gabriel, Betty Gabriel Vietsub, Betty Gabriel Thuyết Minh, Michael M. Foster, Phim Michael M. Foster, Michael M. Foster HD, Michael M. Foster 2019, Michael M. Foster Full, Trailer Michael M. Foster, Tải Phim Michael M. Foster, Download Phim Michael M. Foster, Michael M. Foster Vietsub, Michael M. Foster Thuyết Minh, Steve Danielsen, Phim Steve Danielsen, Steve Danielsen HD, Steve Danielsen 2019, Steve Danielsen Full, Trailer Steve Danielsen, Tải Phim Steve Danielsen, Download Phim Steve Danielsen, Steve Danielsen Vietsub, Steve Danielsen Thuyết Minh, Richard Cawthorne, Phim Richard Cawthorne, Richard Cawthorne HD, Richard Cawthorne 2019, Richard Cawthorne Full, Trailer Richard Cawthorne, Tải Phim Richard Cawthorne, Download Phim Richard Cawthorne, Richard Cawthorne Vietsub, Richard Cawthorne Thuyết Minh, Logan Marshall-Green, Phim Logan Marshall-Green, Logan Marshall-Green HD, Logan Marshall-Green 2019, Logan Marshall-Green Full, Trailer Logan Marshall-Green, Tải Phim Logan Marshall-Green, Download Phim Logan Marshall-Green, Logan Marshall-Green Vietsub, Logan Marshall-Green Thuyết Minh, Harrison Gilbertson, Phim Harrison Gilbertson, Harrison Gilbertson HD, Harrison Gilbertson 2019, Harrison Gilbertson Full, Trailer Harrison Gilbertson, Tải Phim Harrison Gilbertson, Download Phim Harrison Gilbertson, Harrison Gilbertson Vietsub, Harrison Gilbertson Thuyết Minh, Leigh Whannell, Phim Leigh Whannell, Leigh Whannell HD, Leigh Whannell 2019, Leigh Whannell Full, Trailer Leigh Whannell, Tải Phim Leigh Whannell, Download Phim Leigh Whannell, Leigh Whannell Vietsub, Leigh Whannell Thuyết Minh
Liên hệ quảng cáo
[email protected]
Liên hệ quảng cáo
[email protected]