Trại Tử Thần Sobibor

Cập Nhật Lúc:
09:03:45 20/12/2019

Lượt xem:
662

Thời lượng:
110 phút

Chất lượng:
HD VIETSUB

Thể loại:
Chiến Tranh

Quốc gia:

Diễn viên:
Dainius Kazlauskas, Felice Jankell, Darius Gumauskas, Sergey Godin, Wieslaw Cichy, Saulius Balandis, Roman Ageev, Wolfgang Cerny, Mindaugas Papinigis, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Maximilian Dirr, Philippe Reinhardt, Konstantin Khabenskiy, Christopher Lambert

Đạo diễn:
Konstantin Khabenskiy

Năm SX:
2018

Công ty SX:
ArtBox Company, Cinema Production Producer Center, Fetisoff Illusion

Đánh giá

Trại Tử Thần - Sobibor 2018

Nội dung phim

Vào năm 1943 trong trại tập trung “Sobibor” của bọn Đức quốc xã, nơi chứa hàng trăm tù nhân, trong đó có nhân vật chính của bộ phim là trung úy của quân đội xô viết Aleksandr Pechersky. Cùng với các tù nhân khác, trong mấy tuần anh đã vạch ra kế hoạch vượt ngục sau khi tiến hành cuộc nổi dậy thành công duy nhất trong lịch sử của các trại tập trung Đức Quốc xã, kết quả là hơn 300 người đã được cứu thoát.

Đang tải...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Trại Tử Thần, Phim Trại Tử Thần, Trại Tử Thần HD, Trại Tử Thần 2020, Trại Tử Thần Full, Trailer Trại Tử Thần, Tải Phim Trại Tử Thần, Download Phim Trại Tử Thần, Trại Tử Thần Vietsub, Trại Tử Thần Thuyết Minh, Sobibor, Phim Sobibor, Sobibor HD, Sobibor 2020, Sobibor Full, Trailer Sobibor, Tải Phim Sobibor, Download Phim Sobibor, Sobibor Vietsub, Sobibor Thuyết Minh, Dainius Kazlauskas, Phim Dainius Kazlauskas, Dainius Kazlauskas HD, Dainius Kazlauskas 2020, Dainius Kazlauskas Full, Trailer Dainius Kazlauskas, Tải Phim Dainius Kazlauskas, Download Phim Dainius Kazlauskas, Dainius Kazlauskas Vietsub, Dainius Kazlauskas Thuyết Minh, Felice Jankell, Phim Felice Jankell, Felice Jankell HD, Felice Jankell 2020, Felice Jankell Full, Trailer Felice Jankell, Tải Phim Felice Jankell, Download Phim Felice Jankell, Felice Jankell Vietsub, Felice Jankell Thuyết Minh, Darius Gumauskas, Phim Darius Gumauskas, Darius Gumauskas HD, Darius Gumauskas 2020, Darius Gumauskas Full, Trailer Darius Gumauskas, Tải Phim Darius Gumauskas, Download Phim Darius Gumauskas, Darius Gumauskas Vietsub, Darius Gumauskas Thuyết Minh, Sergey Godin, Phim Sergey Godin, Sergey Godin HD, Sergey Godin 2020, Sergey Godin Full, Trailer Sergey Godin, Tải Phim Sergey Godin, Download Phim Sergey Godin, Sergey Godin Vietsub, Sergey Godin Thuyết Minh, Wieslaw Cichy, Phim Wieslaw Cichy, Wieslaw Cichy HD, Wieslaw Cichy 2020, Wieslaw Cichy Full, Trailer Wieslaw Cichy, Tải Phim Wieslaw Cichy, Download Phim Wieslaw Cichy, Wieslaw Cichy Vietsub, Wieslaw Cichy Thuyết Minh, Saulius Balandis, Phim Saulius Balandis, Saulius Balandis HD, Saulius Balandis 2020, Saulius Balandis Full, Trailer Saulius Balandis, Tải Phim Saulius Balandis, Download Phim Saulius Balandis, Saulius Balandis Vietsub, Saulius Balandis Thuyết Minh, Roman Ageev, Phim Roman Ageev, Roman Ageev HD, Roman Ageev 2020, Roman Ageev Full, Trailer Roman Ageev, Tải Phim Roman Ageev, Download Phim Roman Ageev, Roman Ageev Vietsub, Roman Ageev Thuyết Minh, Wolfgang Cerny, Phim Wolfgang Cerny, Wolfgang Cerny HD, Wolfgang Cerny 2020, Wolfgang Cerny Full, Trailer Wolfgang Cerny, Tải Phim Wolfgang Cerny, Download Phim Wolfgang Cerny, Wolfgang Cerny Vietsub, Wolfgang Cerny Thuyết Minh, Mindaugas Papinigis, Phim Mindaugas Papinigis, Mindaugas Papinigis HD, Mindaugas Papinigis 2020, Mindaugas Papinigis Full, Trailer Mindaugas Papinigis, Tải Phim Mindaugas Papinigis, Download Phim Mindaugas Papinigis, Mindaugas Papinigis Vietsub, Mindaugas Papinigis Thuyết Minh, Mariya Kozhevnikova, Phim Mariya Kozhevnikova, Mariya Kozhevnikova HD, Mariya Kozhevnikova 2020, Mariya Kozhevnikova Full, Trailer Mariya Kozhevnikova, Tải Phim Mariya Kozhevnikova, Download Phim Mariya Kozhevnikova, Mariya Kozhevnikova Vietsub, Mariya Kozhevnikova Thuyết Minh, Michalina Olszanska, Phim Michalina Olszanska, Michalina Olszanska HD, Michalina Olszanska 2020, Michalina Olszanska Full, Trailer Michalina Olszanska, Tải Phim Michalina Olszanska, Download Phim Michalina Olszanska, Michalina Olszanska Vietsub, Michalina Olszanska Thuyết Minh, Maximilian Dirr, Phim Maximilian Dirr, Maximilian Dirr HD, Maximilian Dirr 2020, Maximilian Dirr Full, Trailer Maximilian Dirr, Tải Phim Maximilian Dirr, Download Phim Maximilian Dirr, Maximilian Dirr Vietsub, Maximilian Dirr Thuyết Minh, Philippe Reinhardt, Phim Philippe Reinhardt, Philippe Reinhardt HD, Philippe Reinhardt 2020, Philippe Reinhardt Full, Trailer Philippe Reinhardt, Tải Phim Philippe Reinhardt, Download Phim Philippe Reinhardt, Philippe Reinhardt Vietsub, Philippe Reinhardt Thuyết Minh, Konstantin Khabenskiy, Phim Konstantin Khabenskiy, Konstantin Khabenskiy HD, Konstantin Khabenskiy 2020, Konstantin Khabenskiy Full, Trailer Konstantin Khabenskiy, Tải Phim Konstantin Khabenskiy, Download Phim Konstantin Khabenskiy, Konstantin Khabenskiy Vietsub, Konstantin Khabenskiy Thuyết Minh, Christopher Lambert, Phim Christopher Lambert, Christopher Lambert HD, Christopher Lambert 2020, Christopher Lambert Full, Trailer Christopher Lambert, Tải Phim Christopher Lambert, Download Phim Christopher Lambert, Christopher Lambert Vietsub, Christopher Lambert Thuyết Minh, Konstantin Khabenskiy, Phim Konstantin Khabenskiy, Konstantin Khabenskiy HD, Konstantin Khabenskiy 2020, Konstantin Khabenskiy Full, Trailer Konstantin Khabenskiy, Tải Phim Konstantin Khabenskiy, Download Phim Konstantin Khabenskiy, Konstantin Khabenskiy Vietsub, Konstantin Khabenskiy Thuyết Minh