Phản Xã Hội Anti-Social

Cập Nhật Lúc:
08:44:22 20/03/2019

Lượt xem:
2883

Thời lượng:
116 phút

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Hành Động, Tâm Lý, Hình Sự, Phim 18+

Quốc gia:
Âu - Mỹ

Diễn viên:
Giacomo Mancini, María Fernández Ache, Aymen Hamdouchi, Skepta, Caroline Ford, Sophie Colquhoun, Richie Campbell, James Devlin, Andrew Shim, Michael Maris, Josh Myers, Gregg Sulkin, Meghan Markle, Christian Berkel, Doug Allen

Đạo diễn:
Reg Traviss

Năm SX:
2015

Công ty SX:
Reg Traviss

Đánh giá

Phản Xã Hội - Anti-Social 2015

Nội dung phim

Anti-Social – Phản Xã Hội: Đối với hai anh em Dee và Marcus, chống đối xã hội là một cách của cuộc sống! Dee tìm thấy sự chấp nhận trong việc chống đối hệ thống bằng nghệ thuật đường phố London, trong khi Marcus là một kẻ cướp có vũ khí trong làn sóng cướp bóc những tiệm nữ trang.
Đang tải...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Phản Xã Hội, Phim Phản Xã Hội, Phản Xã Hội HD, Phản Xã Hội 2020, Phản Xã Hội Full, Trailer Phản Xã Hội, Tải Phim Phản Xã Hội, Download Phim Phản Xã Hội, Phản Xã Hội Vietsub, Phản Xã Hội Thuyết Minh, Anti-Social, Phim Anti-Social, Anti-Social HD, Anti-Social 2020, Anti-Social Full, Trailer Anti-Social, Tải Phim Anti-Social, Download Phim Anti-Social, Anti-Social Vietsub, Anti-Social Thuyết Minh, Giacomo Mancini, Phim Giacomo Mancini, Giacomo Mancini HD, Giacomo Mancini 2020, Giacomo Mancini Full, Trailer Giacomo Mancini, Tải Phim Giacomo Mancini, Download Phim Giacomo Mancini, Giacomo Mancini Vietsub, Giacomo Mancini Thuyết Minh, María Fernández Ache, Phim María Fernández Ache, María Fernández Ache HD, María Fernández Ache 2020, María Fernández Ache Full, Trailer María Fernández Ache, Tải Phim María Fernández Ache, Download Phim María Fernández Ache, María Fernández Ache Vietsub, María Fernández Ache Thuyết Minh, Aymen Hamdouchi, Phim Aymen Hamdouchi, Aymen Hamdouchi HD, Aymen Hamdouchi 2020, Aymen Hamdouchi Full, Trailer Aymen Hamdouchi, Tải Phim Aymen Hamdouchi, Download Phim Aymen Hamdouchi, Aymen Hamdouchi Vietsub, Aymen Hamdouchi Thuyết Minh, Skepta, Phim Skepta, Skepta HD, Skepta 2020, Skepta Full, Trailer Skepta, Tải Phim Skepta, Download Phim Skepta, Skepta Vietsub, Skepta Thuyết Minh, Caroline Ford, Phim Caroline Ford, Caroline Ford HD, Caroline Ford 2020, Caroline Ford Full, Trailer Caroline Ford, Tải Phim Caroline Ford, Download Phim Caroline Ford, Caroline Ford Vietsub, Caroline Ford Thuyết Minh, Sophie Colquhoun, Phim Sophie Colquhoun, Sophie Colquhoun HD, Sophie Colquhoun 2020, Sophie Colquhoun Full, Trailer Sophie Colquhoun, Tải Phim Sophie Colquhoun, Download Phim Sophie Colquhoun, Sophie Colquhoun Vietsub, Sophie Colquhoun Thuyết Minh, Richie Campbell, Phim Richie Campbell, Richie Campbell HD, Richie Campbell 2020, Richie Campbell Full, Trailer Richie Campbell, Tải Phim Richie Campbell, Download Phim Richie Campbell, Richie Campbell Vietsub, Richie Campbell Thuyết Minh, James Devlin, Phim James Devlin, James Devlin HD, James Devlin 2020, James Devlin Full, Trailer James Devlin, Tải Phim James Devlin, Download Phim James Devlin, James Devlin Vietsub, James Devlin Thuyết Minh, Andrew Shim, Phim Andrew Shim, Andrew Shim HD, Andrew Shim 2020, Andrew Shim Full, Trailer Andrew Shim, Tải Phim Andrew Shim, Download Phim Andrew Shim, Andrew Shim Vietsub, Andrew Shim Thuyết Minh, Michael Maris, Phim Michael Maris, Michael Maris HD, Michael Maris 2020, Michael Maris Full, Trailer Michael Maris, Tải Phim Michael Maris, Download Phim Michael Maris, Michael Maris Vietsub, Michael Maris Thuyết Minh, Josh Myers, Phim Josh Myers, Josh Myers HD, Josh Myers 2020, Josh Myers Full, Trailer Josh Myers, Tải Phim Josh Myers, Download Phim Josh Myers, Josh Myers Vietsub, Josh Myers Thuyết Minh, Gregg Sulkin, Phim Gregg Sulkin, Gregg Sulkin HD, Gregg Sulkin 2020, Gregg Sulkin Full, Trailer Gregg Sulkin, Tải Phim Gregg Sulkin, Download Phim Gregg Sulkin, Gregg Sulkin Vietsub, Gregg Sulkin Thuyết Minh, Meghan Markle, Phim Meghan Markle, Meghan Markle HD, Meghan Markle 2020, Meghan Markle Full, Trailer Meghan Markle, Tải Phim Meghan Markle, Download Phim Meghan Markle, Meghan Markle Vietsub, Meghan Markle Thuyết Minh, Christian Berkel, Phim Christian Berkel, Christian Berkel HD, Christian Berkel 2020, Christian Berkel Full, Trailer Christian Berkel, Tải Phim Christian Berkel, Download Phim Christian Berkel, Christian Berkel Vietsub, Christian Berkel Thuyết Minh, Doug Allen, Phim Doug Allen, Doug Allen HD, Doug Allen 2020, Doug Allen Full, Trailer Doug Allen, Tải Phim Doug Allen, Download Phim Doug Allen, Doug Allen Vietsub, Doug Allen Thuyết Minh, Reg Traviss, Phim Reg Traviss, Reg Traviss HD, Reg Traviss 2020, Reg Traviss Full, Trailer Reg Traviss, Tải Phim Reg Traviss, Download Phim Reg Traviss, Reg Traviss Vietsub, Reg Traviss Thuyết Minh