Liên hệ quảng cáo
[email protected]

Mune: Vệ Binh Mặt Trăng Mune: Guardian Of The Moon (Mune, Le Gardien De La Lune)

Cập Nhật Lúc:
04:21:08 05/11/2019

Lượt xem:
15

Thời lượng:
86 phút

Chất lượng:
HD Thuyết Minh

Thể loại:
Hoạt Hình, Phiêu Lưu

Quốc gia:
Pháp

Diễn viên:
Fodor Atkine, Shafik Ahmad, Sophie De Fürst, Paolo Domingo, Emmanuel Curtil, Damien Boisseau, Shannon Archie, Benoît Allemane, Michaël Grégorio, Joshua J. Ballard, Izïa Higelin, Trevor Devall, Paul Dobson, Michael Dobson, Omar Sy

Đạo diễn:
Chưa Rõ

NSX:
2014

Công ty SX:
Onyx Films, Kinology, ON Animation Studios

Đánh giá

Mune: Vệ Binh Mặt Trăng - Mune: Guardian Of The Moon (Mune, Le Gardien De La Lune) 2014

Nội dung phim

Bộ phim hoạt hình đưa bạn đến một thế giới huyền ảo tít trên tận mặt trăng, nơi có những sinh vật như Mune, chỉ quen với bóng tối, Glim cô bé người sáp tan chảy dưới ánh sáng ban ngày và đông lại thành hình vào ban đêm, cùng Sohone cứng rắn vì người làm từ hổ phách.Một sai lầm của Mune đã bị phe bóng tối Hắc Thần chớp lấy cơ hội đánh cắp mặt trời, khiến thế giới ngày đêm hòa làm một, sống trong hỗn mang. Lúc này "kẻ được chọn" là Mune ý thức mình có trọng trách giành lại ánh sáng cho thế giới.

Bình luận về phim

Từ khóa:

Mune: Vệ Binh Mặt Trăng, Phim Mune: Vệ Binh Mặt Trăng, Mune: Vệ Binh Mặt Trăng HD, Mune: Vệ Binh Mặt Trăng 2019, Mune: Vệ Binh Mặt Trăng Full, Trailer Mune: Vệ Binh Mặt Trăng, Tải Phim Mune: Vệ Binh Mặt Trăng, Download Phim Mune: Vệ Binh Mặt Trăng, Mune: Vệ Binh Mặt Trăng Vietsub, Mune: Vệ Binh Mặt Trăng Thuyết Minh, Mune: Guardian Of The Moon (Mune, Phim Mune: Guardian Of The Moon (Mune, Mune: Guardian Of The Moon (Mune HD, Mune: Guardian Of The Moon (Mune 2019, Mune: Guardian Of The Moon (Mune Full, Trailer Mune: Guardian Of The Moon (Mune, Tải Phim Mune: Guardian Of The Moon (Mune, Download Phim Mune: Guardian Of The Moon (Mune, Mune: Guardian Of The Moon (Mune Vietsub, Mune: Guardian Of The Moon (Mune Thuyết Minh, Le Gardien De La Lune), Phim Le Gardien De La Lune), Le Gardien De La Lune) HD, Le Gardien De La Lune) 2019, Le Gardien De La Lune) Full, Trailer Le Gardien De La Lune), Tải Phim Le Gardien De La Lune), Download Phim Le Gardien De La Lune), Le Gardien De La Lune) Vietsub, Le Gardien De La Lune) Thuyết Minh, Fodor Atkine, Phim Fodor Atkine, Fodor Atkine HD, Fodor Atkine 2019, Fodor Atkine Full, Trailer Fodor Atkine, Tải Phim Fodor Atkine, Download Phim Fodor Atkine, Fodor Atkine Vietsub, Fodor Atkine Thuyết Minh, Shafik Ahmad, Phim Shafik Ahmad, Shafik Ahmad HD, Shafik Ahmad 2019, Shafik Ahmad Full, Trailer Shafik Ahmad, Tải Phim Shafik Ahmad, Download Phim Shafik Ahmad, Shafik Ahmad Vietsub, Shafik Ahmad Thuyết Minh, Sophie De Fürst, Phim Sophie De Fürst, Sophie De Fürst HD, Sophie De Fürst 2019, Sophie De Fürst Full, Trailer Sophie De Fürst, Tải Phim Sophie De Fürst, Download Phim Sophie De Fürst, Sophie De Fürst Vietsub, Sophie De Fürst Thuyết Minh, Paolo Domingo, Phim Paolo Domingo, Paolo Domingo HD, Paolo Domingo 2019, Paolo Domingo Full, Trailer Paolo Domingo, Tải Phim Paolo Domingo, Download Phim Paolo Domingo, Paolo Domingo Vietsub, Paolo Domingo Thuyết Minh, Emmanuel Curtil, Phim Emmanuel Curtil, Emmanuel Curtil HD, Emmanuel Curtil 2019, Emmanuel Curtil Full, Trailer Emmanuel Curtil, Tải Phim Emmanuel Curtil, Download Phim Emmanuel Curtil, Emmanuel Curtil Vietsub, Emmanuel Curtil Thuyết Minh, Damien Boisseau, Phim Damien Boisseau, Damien Boisseau HD, Damien Boisseau 2019, Damien Boisseau Full, Trailer Damien Boisseau, Tải Phim Damien Boisseau, Download Phim Damien Boisseau, Damien Boisseau Vietsub, Damien Boisseau Thuyết Minh, Shannon Archie, Phim Shannon Archie, Shannon Archie HD, Shannon Archie 2019, Shannon Archie Full, Trailer Shannon Archie, Tải Phim Shannon Archie, Download Phim Shannon Archie, Shannon Archie Vietsub, Shannon Archie Thuyết Minh, Benoît Allemane, Phim Benoît Allemane, Benoît Allemane HD, Benoît Allemane 2019, Benoît Allemane Full, Trailer Benoît Allemane, Tải Phim Benoît Allemane, Download Phim Benoît Allemane, Benoît Allemane Vietsub, Benoît Allemane Thuyết Minh, Michaël Grégorio, Phim Michaël Grégorio, Michaël Grégorio HD, Michaël Grégorio 2019, Michaël Grégorio Full, Trailer Michaël Grégorio, Tải Phim Michaël Grégorio, Download Phim Michaël Grégorio, Michaël Grégorio Vietsub, Michaël Grégorio Thuyết Minh, Joshua J. Ballard, Phim Joshua J. Ballard, Joshua J. Ballard HD, Joshua J. Ballard 2019, Joshua J. Ballard Full, Trailer Joshua J. Ballard, Tải Phim Joshua J. Ballard, Download Phim Joshua J. Ballard, Joshua J. Ballard Vietsub, Joshua J. Ballard Thuyết Minh, Izïa Higelin, Phim Izïa Higelin, Izïa Higelin HD, Izïa Higelin 2019, Izïa Higelin Full, Trailer Izïa Higelin, Tải Phim Izïa Higelin, Download Phim Izïa Higelin, Izïa Higelin Vietsub, Izïa Higelin Thuyết Minh, Trevor Devall, Phim Trevor Devall, Trevor Devall HD, Trevor Devall 2019, Trevor Devall Full, Trailer Trevor Devall, Tải Phim Trevor Devall, Download Phim Trevor Devall, Trevor Devall Vietsub, Trevor Devall Thuyết Minh, Paul Dobson, Phim Paul Dobson, Paul Dobson HD, Paul Dobson 2019, Paul Dobson Full, Trailer Paul Dobson, Tải Phim Paul Dobson, Download Phim Paul Dobson, Paul Dobson Vietsub, Paul Dobson Thuyết Minh, Michael Dobson, Phim Michael Dobson, Michael Dobson HD, Michael Dobson 2019, Michael Dobson Full, Trailer Michael Dobson, Tải Phim Michael Dobson, Download Phim Michael Dobson, Michael Dobson Vietsub, Michael Dobson Thuyết Minh, Omar Sy, Phim Omar Sy, Omar Sy HD, Omar Sy 2019, Omar Sy Full, Trailer Omar Sy, Tải Phim Omar Sy, Download Phim Omar Sy, Omar Sy Vietsub, Omar Sy Thuyết Minh, Chưa Rõ, Phim Chưa Rõ, Chưa Rõ HD, Chưa Rõ 2019, Chưa Rõ Full, Trailer Chưa Rõ, Tải Phim Chưa Rõ, Download Phim Chưa Rõ, Chưa Rõ Vietsub, Chưa Rõ Thuyết Minh
Liên hệ quảng cáo
[email protected]
Liên hệ quảng cáo
[email protected]
Liên hệ quảng cáo
[email protected]
>