Long Ấn Cơ Mật Journey To China: The Iron Mask Mystery

Cập Nhật Lúc:
05:00:40 30/04/2020

Lượt xem:
796

Thời lượng:
120 Phút

Chất lượng:
HD Thuyết Minh

Thể loại:
Phiêu Lưu, Viễn Tưởng

Quốc gia:
Trung Quốc

Diễn viên:
Vladimir Danay, Steve Demartino, Barret Coates, Chayanit Chansangavej, Narupornkamol Chaisang, Ruslan Bankovskiy, Anna Churina, Vilen Babichev, Paul Allica, Xingtong Yao, Thnh Long, Jason Flemyng, Arnold Schwarzenegger, Charles Dance, Rutger Hauer

Đạo diễn:
Oleg Stepchenko

Năm SX:
2019

Công ty SX:
Buffalo 8 Productions, CTB Film Company, China Film Group Corporation (CFGC)

Đánh giá

Long Ấn Cơ Mật - Journey To China: The Iron Mask Mystery 2019

Nội dung phim

Nhà thám hiểm Jonathan Green nhận lệnh từ Peter Đại Đế phải hoàn thành bản đồ miền Đông nước Nga. Trong cuộc hành trình ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, anh đã đặt chân đến Trung Quốc và đối mặt với nhiều sinh vật kỳ quái.
Đang tải...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Long Ấn Cơ Mật, Phim Long Ấn Cơ Mật, Long Ấn Cơ Mật HD, Long Ấn Cơ Mật 2020, Long Ấn Cơ Mật Full, Trailer Long Ấn Cơ Mật, Tải Phim Long Ấn Cơ Mật, Download Phim Long Ấn Cơ Mật, Long Ấn Cơ Mật Vietsub, Long Ấn Cơ Mật Thuyết Minh, Journey To China: The Iron Mask Mystery, Phim Journey To China: The Iron Mask Mystery, Journey To China: The Iron Mask Mystery HD, Journey To China: The Iron Mask Mystery 2020, Journey To China: The Iron Mask Mystery Full, Trailer Journey To China: The Iron Mask Mystery, Tải Phim Journey To China: The Iron Mask Mystery, Download Phim Journey To China: The Iron Mask Mystery, Journey To China: The Iron Mask Mystery Vietsub, Journey To China: The Iron Mask Mystery Thuyết Minh, Vladimir Danay, Phim Vladimir Danay, Vladimir Danay HD, Vladimir Danay 2020, Vladimir Danay Full, Trailer Vladimir Danay, Tải Phim Vladimir Danay, Download Phim Vladimir Danay, Vladimir Danay Vietsub, Vladimir Danay Thuyết Minh, Steve Demartino, Phim Steve Demartino, Steve Demartino HD, Steve Demartino 2020, Steve Demartino Full, Trailer Steve Demartino, Tải Phim Steve Demartino, Download Phim Steve Demartino, Steve Demartino Vietsub, Steve Demartino Thuyết Minh, Barret Coates, Phim Barret Coates, Barret Coates HD, Barret Coates 2020, Barret Coates Full, Trailer Barret Coates, Tải Phim Barret Coates, Download Phim Barret Coates, Barret Coates Vietsub, Barret Coates Thuyết Minh, Chayanit Chansangavej, Phim Chayanit Chansangavej, Chayanit Chansangavej HD, Chayanit Chansangavej 2020, Chayanit Chansangavej Full, Trailer Chayanit Chansangavej, Tải Phim Chayanit Chansangavej, Download Phim Chayanit Chansangavej, Chayanit Chansangavej Vietsub, Chayanit Chansangavej Thuyết Minh, Narupornkamol Chaisang, Phim Narupornkamol Chaisang, Narupornkamol Chaisang HD, Narupornkamol Chaisang 2020, Narupornkamol Chaisang Full, Trailer Narupornkamol Chaisang, Tải Phim Narupornkamol Chaisang, Download Phim Narupornkamol Chaisang, Narupornkamol Chaisang Vietsub, Narupornkamol Chaisang Thuyết Minh, Ruslan Bankovskiy, Phim Ruslan Bankovskiy, Ruslan Bankovskiy HD, Ruslan Bankovskiy 2020, Ruslan Bankovskiy Full, Trailer Ruslan Bankovskiy, Tải Phim Ruslan Bankovskiy, Download Phim Ruslan Bankovskiy, Ruslan Bankovskiy Vietsub, Ruslan Bankovskiy Thuyết Minh, Anna Churina, Phim Anna Churina, Anna Churina HD, Anna Churina 2020, Anna Churina Full, Trailer Anna Churina, Tải Phim Anna Churina, Download Phim Anna Churina, Anna Churina Vietsub, Anna Churina Thuyết Minh, Vilen Babichev, Phim Vilen Babichev, Vilen Babichev HD, Vilen Babichev 2020, Vilen Babichev Full, Trailer Vilen Babichev, Tải Phim Vilen Babichev, Download Phim Vilen Babichev, Vilen Babichev Vietsub, Vilen Babichev Thuyết Minh, Paul Allica, Phim Paul Allica, Paul Allica HD, Paul Allica 2020, Paul Allica Full, Trailer Paul Allica, Tải Phim Paul Allica, Download Phim Paul Allica, Paul Allica Vietsub, Paul Allica Thuyết Minh, Xingtong Yao, Phim Xingtong Yao, Xingtong Yao HD, Xingtong Yao 2020, Xingtong Yao Full, Trailer Xingtong Yao, Tải Phim Xingtong Yao, Download Phim Xingtong Yao, Xingtong Yao Vietsub, Xingtong Yao Thuyết Minh, Thnh Long, Phim Thnh Long, Thnh Long HD, Thnh Long 2020, Thnh Long Full, Trailer Thnh Long, Tải Phim Thnh Long, Download Phim Thnh Long, Thnh Long Vietsub, Thnh Long Thuyết Minh, Jason Flemyng, Phim Jason Flemyng, Jason Flemyng HD, Jason Flemyng 2020, Jason Flemyng Full, Trailer Jason Flemyng, Tải Phim Jason Flemyng, Download Phim Jason Flemyng, Jason Flemyng Vietsub, Jason Flemyng Thuyết Minh, Arnold Schwarzenegger, Phim Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger HD, Arnold Schwarzenegger 2020, Arnold Schwarzenegger Full, Trailer Arnold Schwarzenegger, Tải Phim Arnold Schwarzenegger, Download Phim Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger Vietsub, Arnold Schwarzenegger Thuyết Minh, Charles Dance, Phim Charles Dance, Charles Dance HD, Charles Dance 2020, Charles Dance Full, Trailer Charles Dance, Tải Phim Charles Dance, Download Phim Charles Dance, Charles Dance Vietsub, Charles Dance Thuyết Minh, Rutger Hauer, Phim Rutger Hauer, Rutger Hauer HD, Rutger Hauer 2020, Rutger Hauer Full, Trailer Rutger Hauer, Tải Phim Rutger Hauer, Download Phim Rutger Hauer, Rutger Hauer Vietsub, Rutger Hauer Thuyết Minh, Oleg Stepchenko, Phim Oleg Stepchenko, Oleg Stepchenko HD, Oleg Stepchenko 2020, Oleg Stepchenko Full, Trailer Oleg Stepchenko, Tải Phim Oleg Stepchenko, Download Phim Oleg Stepchenko, Oleg Stepchenko Vietsub, Oleg Stepchenko Thuyết Minh