Lính Bắn Tỉa Mỹ American Sniper

Cập Nhật Lúc:
12:44:27 30/12/2019

Lượt xem:
1399

Thời lượng:
132 phút

Chất lượng:
HD Thuyết Minh

Thể loại:
Hành Động, Lịch Sử

Quốc gia:
Âu - Mỹ

Diễn viên:
Eric Close, Sam Jaeger, Jason Walsh, Jason Hall, Eric Ladin, Jake Mcdorman, Reynaldo Gallegos, Leonard Roberts, Billy Miller, Brandon Salgado Telis, Troy Vincent, Luke Sunshine, Elise Robertson, Ben Reed, Cole Konis, Brian Hallisay, Luke Grimes, Max Charles, Owain Yeoman, Marnette Patterson, Brando Eaton, Keir O'donnell, Sienna Miller, Bradley Cooper, Kyle Gallner

Đạo diễn:
Clint Eastwood

Năm SX:
2014

Công ty SX:
Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Mad Chance Productions

Đánh giá

Lính Bắn Tỉa Mỹ - American Sniper 2014

Nội dung phim

Phim nói về 1 anh lính hải quân SEAL kể lại cuộc đời binh nghiệp của mình, trong đó bao gồm hơn 150 người đã bị giết.

Đang tải...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Lính Bắn Tỉa Mỹ, Phim Lính Bắn Tỉa Mỹ, Lính Bắn Tỉa Mỹ HD, Lính Bắn Tỉa Mỹ 2020, Lính Bắn Tỉa Mỹ Full, Trailer Lính Bắn Tỉa Mỹ, Tải Phim Lính Bắn Tỉa Mỹ, Download Phim Lính Bắn Tỉa Mỹ, Lính Bắn Tỉa Mỹ Vietsub, Lính Bắn Tỉa Mỹ Thuyết Minh, American Sniper, Phim American Sniper, American Sniper HD, American Sniper 2020, American Sniper Full, Trailer American Sniper, Tải Phim American Sniper, Download Phim American Sniper, American Sniper Vietsub, American Sniper Thuyết Minh, Eric Close, Phim Eric Close, Eric Close HD, Eric Close 2020, Eric Close Full, Trailer Eric Close, Tải Phim Eric Close, Download Phim Eric Close, Eric Close Vietsub, Eric Close Thuyết Minh, Sam Jaeger, Phim Sam Jaeger, Sam Jaeger HD, Sam Jaeger 2020, Sam Jaeger Full, Trailer Sam Jaeger, Tải Phim Sam Jaeger, Download Phim Sam Jaeger, Sam Jaeger Vietsub, Sam Jaeger Thuyết Minh, Jason Walsh, Phim Jason Walsh, Jason Walsh HD, Jason Walsh 2020, Jason Walsh Full, Trailer Jason Walsh, Tải Phim Jason Walsh, Download Phim Jason Walsh, Jason Walsh Vietsub, Jason Walsh Thuyết Minh, Jason Hall, Phim Jason Hall, Jason Hall HD, Jason Hall 2020, Jason Hall Full, Trailer Jason Hall, Tải Phim Jason Hall, Download Phim Jason Hall, Jason Hall Vietsub, Jason Hall Thuyết Minh, Eric Ladin, Phim Eric Ladin, Eric Ladin HD, Eric Ladin 2020, Eric Ladin Full, Trailer Eric Ladin, Tải Phim Eric Ladin, Download Phim Eric Ladin, Eric Ladin Vietsub, Eric Ladin Thuyết Minh, Jake Mcdorman, Phim Jake Mcdorman, Jake Mcdorman HD, Jake Mcdorman 2020, Jake Mcdorman Full, Trailer Jake Mcdorman, Tải Phim Jake Mcdorman, Download Phim Jake Mcdorman, Jake Mcdorman Vietsub, Jake Mcdorman Thuyết Minh, Reynaldo Gallegos, Phim Reynaldo Gallegos, Reynaldo Gallegos HD, Reynaldo Gallegos 2020, Reynaldo Gallegos Full, Trailer Reynaldo Gallegos, Tải Phim Reynaldo Gallegos, Download Phim Reynaldo Gallegos, Reynaldo Gallegos Vietsub, Reynaldo Gallegos Thuyết Minh, Leonard Roberts, Phim Leonard Roberts, Leonard Roberts HD, Leonard Roberts 2020, Leonard Roberts Full, Trailer Leonard Roberts, Tải Phim Leonard Roberts, Download Phim Leonard Roberts, Leonard Roberts Vietsub, Leonard Roberts Thuyết Minh, Billy Miller, Phim Billy Miller, Billy Miller HD, Billy Miller 2020, Billy Miller Full, Trailer Billy Miller, Tải Phim Billy Miller, Download Phim Billy Miller, Billy Miller Vietsub, Billy Miller Thuyết Minh, Brandon Salgado Telis, Phim Brandon Salgado Telis, Brandon Salgado Telis HD, Brandon Salgado Telis 2020, Brandon Salgado Telis Full, Trailer Brandon Salgado Telis, Tải Phim Brandon Salgado Telis, Download Phim Brandon Salgado Telis, Brandon Salgado Telis Vietsub, Brandon Salgado Telis Thuyết Minh, Troy Vincent, Phim Troy Vincent, Troy Vincent HD, Troy Vincent 2020, Troy Vincent Full, Trailer Troy Vincent, Tải Phim Troy Vincent, Download Phim Troy Vincent, Troy Vincent Vietsub, Troy Vincent Thuyết Minh, Luke Sunshine, Phim Luke Sunshine, Luke Sunshine HD, Luke Sunshine 2020, Luke Sunshine Full, Trailer Luke Sunshine, Tải Phim Luke Sunshine, Download Phim Luke Sunshine, Luke Sunshine Vietsub, Luke Sunshine Thuyết Minh, Elise Robertson, Phim Elise Robertson, Elise Robertson HD, Elise Robertson 2020, Elise Robertson Full, Trailer Elise Robertson, Tải Phim Elise Robertson, Download Phim Elise Robertson, Elise Robertson Vietsub, Elise Robertson Thuyết Minh, Ben Reed, Phim Ben Reed, Ben Reed HD, Ben Reed 2020, Ben Reed Full, Trailer Ben Reed, Tải Phim Ben Reed, Download Phim Ben Reed, Ben Reed Vietsub, Ben Reed Thuyết Minh, Cole Konis, Phim Cole Konis, Cole Konis HD, Cole Konis 2020, Cole Konis Full, Trailer Cole Konis, Tải Phim Cole Konis, Download Phim Cole Konis, Cole Konis Vietsub, Cole Konis Thuyết Minh, Brian Hallisay, Phim Brian Hallisay, Brian Hallisay HD, Brian Hallisay 2020, Brian Hallisay Full, Trailer Brian Hallisay, Tải Phim Brian Hallisay, Download Phim Brian Hallisay, Brian Hallisay Vietsub, Brian Hallisay Thuyết Minh, Luke Grimes, Phim Luke Grimes, Luke Grimes HD, Luke Grimes 2020, Luke Grimes Full, Trailer Luke Grimes, Tải Phim Luke Grimes, Download Phim Luke Grimes, Luke Grimes Vietsub, Luke Grimes Thuyết Minh, Max Charles, Phim Max Charles, Max Charles HD, Max Charles 2020, Max Charles Full, Trailer Max Charles, Tải Phim Max Charles, Download Phim Max Charles, Max Charles Vietsub, Max Charles Thuyết Minh, Owain Yeoman, Phim Owain Yeoman, Owain Yeoman HD, Owain Yeoman 2020, Owain Yeoman Full, Trailer Owain Yeoman, Tải Phim Owain Yeoman, Download Phim Owain Yeoman, Owain Yeoman Vietsub, Owain Yeoman Thuyết Minh, Marnette Patterson, Phim Marnette Patterson, Marnette Patterson HD, Marnette Patterson 2020, Marnette Patterson Full, Trailer Marnette Patterson, Tải Phim Marnette Patterson, Download Phim Marnette Patterson, Marnette Patterson Vietsub, Marnette Patterson Thuyết Minh, Brando Eaton, Phim Brando Eaton, Brando Eaton HD, Brando Eaton 2020, Brando Eaton Full, Trailer Brando Eaton, Tải Phim Brando Eaton, Download Phim Brando Eaton, Brando Eaton Vietsub, Brando Eaton Thuyết Minh, Keir O'donnell, Phim Keir O'donnell, Keir O'donnell HD, Keir O'donnell 2020, Keir O'donnell Full, Trailer Keir O'donnell, Tải Phim Keir O'donnell, Download Phim Keir O'donnell, Keir O'donnell Vietsub, Keir O'donnell Thuyết Minh, Sienna Miller, Phim Sienna Miller, Sienna Miller HD, Sienna Miller 2020, Sienna Miller Full, Trailer Sienna Miller, Tải Phim Sienna Miller, Download Phim Sienna Miller, Sienna Miller Vietsub, Sienna Miller Thuyết Minh, Bradley Cooper, Phim Bradley Cooper, Bradley Cooper HD, Bradley Cooper 2020, Bradley Cooper Full, Trailer Bradley Cooper, Tải Phim Bradley Cooper, Download Phim Bradley Cooper, Bradley Cooper Vietsub, Bradley Cooper Thuyết Minh, Kyle Gallner, Phim Kyle Gallner, Kyle Gallner HD, Kyle Gallner 2020, Kyle Gallner Full, Trailer Kyle Gallner, Tải Phim Kyle Gallner, Download Phim Kyle Gallner, Kyle Gallner Vietsub, Kyle Gallner Thuyết Minh, Clint Eastwood, Phim Clint Eastwood, Clint Eastwood HD, Clint Eastwood 2020, Clint Eastwood Full, Trailer Clint Eastwood, Tải Phim Clint Eastwood, Download Phim Clint Eastwood, Clint Eastwood Vietsub, Clint Eastwood Thuyết Minh