Ký Sinh Trùng Parasite

Cập Nhật Lúc:
09:44:44 23/02/2020

Lượt xem:
657

Thời lượng:
131 phút

Chất lượng:
HD VIETSUB

Thể loại:
Tâm Lý, Kinh Dị

Quốc gia:
Hàn Quốc

Diễn viên:
Yoon Hye-Ri, Go Gwan-Jae, Kim Bo-Ryung, Lee Ji-Hye, Lee Dong-Yong, Kim Kyu-Baek, Lee Joo-Hyung, Jung Yi-Seo, Park Myoung-Hoon, Lee Jung-Eun, Jeong Hyun-Jun, Jung Ji-So, Park So-Dam, Jang Hye-Jin, Park Seo-Joon, Park Keun-Rok, Cho Yeo-Jeong, Ahn Sung-Bong, Choi Woo Sik, Lee Sun Kyun, Song Kang-Ho

Đạo diễn:
Bong Joon Ho

Năm SX:
2019

Công ty SX:
Chưa rõ

Đánh giá

Ký Sinh Trùng - Parasite 2019

Nội dung phim

Bộ phim xoay quanh hai gia đình hoàn toàn trái ngược: một bên vô cùng giàu có, còn một bên luôn sống trong cảnh nghèo túng. Họ tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau sau một biến cố không ngờ.
Đang tải...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Ký Sinh Trùng, Phim Ký Sinh Trùng, Ký Sinh Trùng HD, Ký Sinh Trùng 2020, Ký Sinh Trùng Full, Trailer Ký Sinh Trùng, Tải Phim Ký Sinh Trùng, Download Phim Ký Sinh Trùng, Ký Sinh Trùng Vietsub, Ký Sinh Trùng Thuyết Minh, Parasite, Phim Parasite, Parasite HD, Parasite 2020, Parasite Full, Trailer Parasite, Tải Phim Parasite, Download Phim Parasite, Parasite Vietsub, Parasite Thuyết Minh, Yoon Hye-Ri, Phim Yoon Hye-Ri, Yoon Hye-Ri HD, Yoon Hye-Ri 2020, Yoon Hye-Ri Full, Trailer Yoon Hye-Ri, Tải Phim Yoon Hye-Ri, Download Phim Yoon Hye-Ri, Yoon Hye-Ri Vietsub, Yoon Hye-Ri Thuyết Minh, Go Gwan-Jae, Phim Go Gwan-Jae, Go Gwan-Jae HD, Go Gwan-Jae 2020, Go Gwan-Jae Full, Trailer Go Gwan-Jae, Tải Phim Go Gwan-Jae, Download Phim Go Gwan-Jae, Go Gwan-Jae Vietsub, Go Gwan-Jae Thuyết Minh, Kim Bo-Ryung, Phim Kim Bo-Ryung, Kim Bo-Ryung HD, Kim Bo-Ryung 2020, Kim Bo-Ryung Full, Trailer Kim Bo-Ryung, Tải Phim Kim Bo-Ryung, Download Phim Kim Bo-Ryung, Kim Bo-Ryung Vietsub, Kim Bo-Ryung Thuyết Minh, Lee Ji-Hye, Phim Lee Ji-Hye, Lee Ji-Hye HD, Lee Ji-Hye 2020, Lee Ji-Hye Full, Trailer Lee Ji-Hye, Tải Phim Lee Ji-Hye, Download Phim Lee Ji-Hye, Lee Ji-Hye Vietsub, Lee Ji-Hye Thuyết Minh, Lee Dong-Yong, Phim Lee Dong-Yong, Lee Dong-Yong HD, Lee Dong-Yong 2020, Lee Dong-Yong Full, Trailer Lee Dong-Yong, Tải Phim Lee Dong-Yong, Download Phim Lee Dong-Yong, Lee Dong-Yong Vietsub, Lee Dong-Yong Thuyết Minh, Kim Kyu-Baek, Phim Kim Kyu-Baek, Kim Kyu-Baek HD, Kim Kyu-Baek 2020, Kim Kyu-Baek Full, Trailer Kim Kyu-Baek, Tải Phim Kim Kyu-Baek, Download Phim Kim Kyu-Baek, Kim Kyu-Baek Vietsub, Kim Kyu-Baek Thuyết Minh, Lee Joo-Hyung, Phim Lee Joo-Hyung, Lee Joo-Hyung HD, Lee Joo-Hyung 2020, Lee Joo-Hyung Full, Trailer Lee Joo-Hyung, Tải Phim Lee Joo-Hyung, Download Phim Lee Joo-Hyung, Lee Joo-Hyung Vietsub, Lee Joo-Hyung Thuyết Minh, Jung Yi-Seo, Phim Jung Yi-Seo, Jung Yi-Seo HD, Jung Yi-Seo 2020, Jung Yi-Seo Full, Trailer Jung Yi-Seo, Tải Phim Jung Yi-Seo, Download Phim Jung Yi-Seo, Jung Yi-Seo Vietsub, Jung Yi-Seo Thuyết Minh, Park Myoung-Hoon, Phim Park Myoung-Hoon, Park Myoung-Hoon HD, Park Myoung-Hoon 2020, Park Myoung-Hoon Full, Trailer Park Myoung-Hoon, Tải Phim Park Myoung-Hoon, Download Phim Park Myoung-Hoon, Park Myoung-Hoon Vietsub, Park Myoung-Hoon Thuyết Minh, Lee Jung-Eun, Phim Lee Jung-Eun, Lee Jung-Eun HD, Lee Jung-Eun 2020, Lee Jung-Eun Full, Trailer Lee Jung-Eun, Tải Phim Lee Jung-Eun, Download Phim Lee Jung-Eun, Lee Jung-Eun Vietsub, Lee Jung-Eun Thuyết Minh, Jeong Hyun-Jun, Phim Jeong Hyun-Jun, Jeong Hyun-Jun HD, Jeong Hyun-Jun 2020, Jeong Hyun-Jun Full, Trailer Jeong Hyun-Jun, Tải Phim Jeong Hyun-Jun, Download Phim Jeong Hyun-Jun, Jeong Hyun-Jun Vietsub, Jeong Hyun-Jun Thuyết Minh, Jung Ji-So, Phim Jung Ji-So, Jung Ji-So HD, Jung Ji-So 2020, Jung Ji-So Full, Trailer Jung Ji-So, Tải Phim Jung Ji-So, Download Phim Jung Ji-So, Jung Ji-So Vietsub, Jung Ji-So Thuyết Minh, Park So-Dam, Phim Park So-Dam, Park So-Dam HD, Park So-Dam 2020, Park So-Dam Full, Trailer Park So-Dam, Tải Phim Park So-Dam, Download Phim Park So-Dam, Park So-Dam Vietsub, Park So-Dam Thuyết Minh, Jang Hye-Jin, Phim Jang Hye-Jin, Jang Hye-Jin HD, Jang Hye-Jin 2020, Jang Hye-Jin Full, Trailer Jang Hye-Jin, Tải Phim Jang Hye-Jin, Download Phim Jang Hye-Jin, Jang Hye-Jin Vietsub, Jang Hye-Jin Thuyết Minh, Park Seo-Joon, Phim Park Seo-Joon, Park Seo-Joon HD, Park Seo-Joon 2020, Park Seo-Joon Full, Trailer Park Seo-Joon, Tải Phim Park Seo-Joon, Download Phim Park Seo-Joon, Park Seo-Joon Vietsub, Park Seo-Joon Thuyết Minh, Park Keun-Rok, Phim Park Keun-Rok, Park Keun-Rok HD, Park Keun-Rok 2020, Park Keun-Rok Full, Trailer Park Keun-Rok, Tải Phim Park Keun-Rok, Download Phim Park Keun-Rok, Park Keun-Rok Vietsub, Park Keun-Rok Thuyết Minh, Cho Yeo-Jeong, Phim Cho Yeo-Jeong, Cho Yeo-Jeong HD, Cho Yeo-Jeong 2020, Cho Yeo-Jeong Full, Trailer Cho Yeo-Jeong, Tải Phim Cho Yeo-Jeong, Download Phim Cho Yeo-Jeong, Cho Yeo-Jeong Vietsub, Cho Yeo-Jeong Thuyết Minh, Ahn Sung-Bong, Phim Ahn Sung-Bong, Ahn Sung-Bong HD, Ahn Sung-Bong 2020, Ahn Sung-Bong Full, Trailer Ahn Sung-Bong, Tải Phim Ahn Sung-Bong, Download Phim Ahn Sung-Bong, Ahn Sung-Bong Vietsub, Ahn Sung-Bong Thuyết Minh, Choi Woo Sik, Phim Choi Woo Sik, Choi Woo Sik HD, Choi Woo Sik 2020, Choi Woo Sik Full, Trailer Choi Woo Sik, Tải Phim Choi Woo Sik, Download Phim Choi Woo Sik, Choi Woo Sik Vietsub, Choi Woo Sik Thuyết Minh, Lee Sun Kyun, Phim Lee Sun Kyun, Lee Sun Kyun HD, Lee Sun Kyun 2020, Lee Sun Kyun Full, Trailer Lee Sun Kyun, Tải Phim Lee Sun Kyun, Download Phim Lee Sun Kyun, Lee Sun Kyun Vietsub, Lee Sun Kyun Thuyết Minh, Song Kang-Ho, Phim Song Kang-Ho, Song Kang-Ho HD, Song Kang-Ho 2020, Song Kang-Ho Full, Trailer Song Kang-Ho, Tải Phim Song Kang-Ho, Download Phim Song Kang-Ho, Song Kang-Ho Vietsub, Song Kang-Ho Thuyết Minh, Bong Joon Ho, Phim Bong Joon Ho, Bong Joon Ho HD, Bong Joon Ho 2020, Bong Joon Ho Full, Trailer Bong Joon Ho, Tải Phim Bong Joon Ho, Download Phim Bong Joon Ho, Bong Joon Ho Vietsub, Bong Joon Ho Thuyết Minh