Hoa Thiên Cốt The Journey Of Flower

Cập Nhật Lúc:
11:27:41 01/11/2019

Lượt xem:
2158

Thời lượng:
50/50 Tập

Chất lượng:
HD

Thể loại:
Võ Thuật, Cổ Trang

Quốc gia:
Trung Quốc

Diễn viên:
Cung Chính Nam, Giang Dương, Vương Tu Trạch, Tương Nhất Minh, Bảo Thiên Kỳ, Từ Hải Kiều, Đổng Xuân Huy, Mã Khả, Trương Đan Phong, An Duy?t Kh, L Thu?n, Tri?u L? D?nh, Ho?c Ki?n Hoa

Đạo diễn:
Cao Lâm Báo, L??ng Th?ng Quy?n, Lm Ng?c Phn

Năm SX:
2015

Công ty SX:
Chee Wen Media Ltd.

Đánh giá

Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower 2015

Nội dung phim

Hoa Thiên Cốt, một cô bé nhỏ nhắn, cha mất, cô đơn một mình lên đường bái sư để chống lại số mệnh. Nàng lên được Mao Sơn và gặp được Bạch Tự Hoa, sư phụ và cũng là người nàng yêu.
Đang tải...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Hoa Thiên Cốt, Phim Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt HD, Hoa Thiên Cốt 2020, Hoa Thiên Cốt Full, Trailer Hoa Thiên Cốt, Tải Phim Hoa Thiên Cốt, Download Phim Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt Vietsub, Hoa Thiên Cốt Thuyết Minh, The Journey Of Flower, Phim The Journey Of Flower, The Journey Of Flower HD, The Journey Of Flower 2020, The Journey Of Flower Full, Trailer The Journey Of Flower, Tải Phim The Journey Of Flower, Download Phim The Journey Of Flower, The Journey Of Flower Vietsub, The Journey Of Flower Thuyết Minh, Cung Chính Nam, Phim Cung Chính Nam, Cung Chính Nam HD, Cung Chính Nam 2020, Cung Chính Nam Full, Trailer Cung Chính Nam, Tải Phim Cung Chính Nam, Download Phim Cung Chính Nam, Cung Chính Nam Vietsub, Cung Chính Nam Thuyết Minh, Giang Dương, Phim Giang Dương, Giang Dương HD, Giang Dương 2020, Giang Dương Full, Trailer Giang Dương, Tải Phim Giang Dương, Download Phim Giang Dương, Giang Dương Vietsub, Giang Dương Thuyết Minh, Vương Tu Trạch, Phim Vương Tu Trạch, Vương Tu Trạch HD, Vương Tu Trạch 2020, Vương Tu Trạch Full, Trailer Vương Tu Trạch, Tải Phim Vương Tu Trạch, Download Phim Vương Tu Trạch, Vương Tu Trạch Vietsub, Vương Tu Trạch Thuyết Minh, Tương Nhất Minh, Phim Tương Nhất Minh, Tương Nhất Minh HD, Tương Nhất Minh 2020, Tương Nhất Minh Full, Trailer Tương Nhất Minh, Tải Phim Tương Nhất Minh, Download Phim Tương Nhất Minh, Tương Nhất Minh Vietsub, Tương Nhất Minh Thuyết Minh, Bảo Thiên Kỳ, Phim Bảo Thiên Kỳ, Bảo Thiên Kỳ HD, Bảo Thiên Kỳ 2020, Bảo Thiên Kỳ Full, Trailer Bảo Thiên Kỳ, Tải Phim Bảo Thiên Kỳ, Download Phim Bảo Thiên Kỳ, Bảo Thiên Kỳ Vietsub, Bảo Thiên Kỳ Thuyết Minh, Từ Hải Kiều, Phim Từ Hải Kiều, Từ Hải Kiều HD, Từ Hải Kiều 2020, Từ Hải Kiều Full, Trailer Từ Hải Kiều, Tải Phim Từ Hải Kiều, Download Phim Từ Hải Kiều, Từ Hải Kiều Vietsub, Từ Hải Kiều Thuyết Minh, Đổng Xuân Huy, Phim Đổng Xuân Huy, Đổng Xuân Huy HD, Đổng Xuân Huy 2020, Đổng Xuân Huy Full, Trailer Đổng Xuân Huy, Tải Phim Đổng Xuân Huy, Download Phim Đổng Xuân Huy, Đổng Xuân Huy Vietsub, Đổng Xuân Huy Thuyết Minh, Mã Khả, Phim Mã Khả, Mã Khả HD, Mã Khả 2020, Mã Khả Full, Trailer Mã Khả, Tải Phim Mã Khả, Download Phim Mã Khả, Mã Khả Vietsub, Mã Khả Thuyết Minh, Trương Đan Phong, Phim Trương Đan Phong, Trương Đan Phong HD, Trương Đan Phong 2020, Trương Đan Phong Full, Trailer Trương Đan Phong, Tải Phim Trương Đan Phong, Download Phim Trương Đan Phong, Trương Đan Phong Vietsub, Trương Đan Phong Thuyết Minh, An Duy?t Kh, Phim An Duy?t Kh, An Duy?t Kh HD, An Duy?t Kh 2020, An Duy?t Kh Full, Trailer An Duy?t Kh, Tải Phim An Duy?t Kh, Download Phim An Duy?t Kh, An Duy?t Kh Vietsub, An Duy?t Kh Thuyết Minh, L Thu?n, Phim L Thu?n, L Thu?n HD, L Thu?n 2020, L Thu?n Full, Trailer L Thu?n, Tải Phim L Thu?n, Download Phim L Thu?n, L Thu?n Vietsub, L Thu?n Thuyết Minh, Tri?u L? D?nh, Phim Tri?u L? D?nh, Tri?u L? D?nh HD, Tri?u L? D?nh 2020, Tri?u L? D?nh Full, Trailer Tri?u L? D?nh, Tải Phim Tri?u L? D?nh, Download Phim Tri?u L? D?nh, Tri?u L? D?nh Vietsub, Tri?u L? D?nh Thuyết Minh, Ho?c Ki?n Hoa, Phim Ho?c Ki?n Hoa, Ho?c Ki?n Hoa HD, Ho?c Ki?n Hoa 2020, Ho?c Ki?n Hoa Full, Trailer Ho?c Ki?n Hoa, Tải Phim Ho?c Ki?n Hoa, Download Phim Ho?c Ki?n Hoa, Ho?c Ki?n Hoa Vietsub, Ho?c Ki?n Hoa Thuyết Minh, Cao Lâm Báo, Phim Cao Lâm Báo, Cao Lâm Báo HD, Cao Lâm Báo 2020, Cao Lâm Báo Full, Trailer Cao Lâm Báo, Tải Phim Cao Lâm Báo, Download Phim Cao Lâm Báo, Cao Lâm Báo Vietsub, Cao Lâm Báo Thuyết Minh, L??ng Th?ng Quy?n, Phim L??ng Th?ng Quy?n, L??ng Th?ng Quy?n HD, L??ng Th?ng Quy?n 2020, L??ng Th?ng Quy?n Full, Trailer L??ng Th?ng Quy?n, Tải Phim L??ng Th?ng Quy?n, Download Phim L??ng Th?ng Quy?n, L??ng Th?ng Quy?n Vietsub, L??ng Th?ng Quy?n Thuyết Minh, Lm Ng?c Phn, Phim Lm Ng?c Phn, Lm Ng?c Phn HD, Lm Ng?c Phn 2020, Lm Ng?c Phn Full, Trailer Lm Ng?c Phn, Tải Phim Lm Ng?c Phn, Download Phim Lm Ng?c Phn, Lm Ng?c Phn Vietsub, Lm Ng?c Phn Thuyết Minh