Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1) The Naked Director (Season 1)

Cập Nhật Lúc:
07:51:33 01/01/2020

Lượt xem:
53724

Thời lượng:
08/08 Tập

Chất lượng:
HD VIETSUB

Thể loại:
Hài Hước, Phim 18+

Quốc gia:
Nhật Bản

Diễn viên:
Taro Yabe, Donpei Tsuchihira, Leo Tamaoki, Gentle, Jessica Blue, Alan Maxson, Dahlia Salem, Nanami Kawakami, Ryûtarô Ninomiya, Takenori Gotô, Sairi Itô, Misato Morita, Tomomi Maruyama, Mansaku Ikeuchi, Miku Uehara, Tokuma Nishioka, Pierre Taki, Hyunri, Lily Franky, Tetsuji Tamayama, Shinnosuke Mitsushima, 2019, Ami Tomite, Tokio Emoto, Jun Kunimura, Kimiko Yo, Ryo Ishibashi, Takayuki Yamada, Koyuki

Đạo diễn:
Chưa Rõ

Năm SX:
2019

Công ty SX:
Chưa rõ

Đánh giá

Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1) - The Naked Director (Season 1) 2019

Nội dung phim

Pinku (tiểu thể loại phim nhẹ nhàng của Nhật Bản) có một phần dài và có lịch sử trong điện ảnh Nhật Bản. Thể loại này đã tồn tại hơn bốn mươi năm và chứng kiến nhiều dòng chảy. Một trong những đạo diễn trong thời kỳ hoàng kim của phong trào là Mur Biếni Toru sung mãn. Được đánh giá cao từ một cuốn tiểu thuyết về người đàn ông, Đạo diễn trần trụi mô tả nhân vật, nghệ thuật, tầm nhìn và sự tương tác của anh ta với dân gian tán thành và không tán thành xung quanh anh ta.

Đang tải...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1), Phim Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1), Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1) HD, Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1) 2020, Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1) Full, Trailer Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1), Tải Phim Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1), Download Phim Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1), Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1) Vietsub, Đạo Diễn Trần Trụi (Phần 1) Thuyết Minh, The Naked Director (Season 1), Phim The Naked Director (Season 1), The Naked Director (Season 1) HD, The Naked Director (Season 1) 2020, The Naked Director (Season 1) Full, Trailer The Naked Director (Season 1), Tải Phim The Naked Director (Season 1), Download Phim The Naked Director (Season 1), The Naked Director (Season 1) Vietsub, The Naked Director (Season 1) Thuyết Minh, Taro Yabe, Phim Taro Yabe, Taro Yabe HD, Taro Yabe 2020, Taro Yabe Full, Trailer Taro Yabe, Tải Phim Taro Yabe, Download Phim Taro Yabe, Taro Yabe Vietsub, Taro Yabe Thuyết Minh, Donpei Tsuchihira, Phim Donpei Tsuchihira, Donpei Tsuchihira HD, Donpei Tsuchihira 2020, Donpei Tsuchihira Full, Trailer Donpei Tsuchihira, Tải Phim Donpei Tsuchihira, Download Phim Donpei Tsuchihira, Donpei Tsuchihira Vietsub, Donpei Tsuchihira Thuyết Minh, Leo Tamaoki, Phim Leo Tamaoki, Leo Tamaoki HD, Leo Tamaoki 2020, Leo Tamaoki Full, Trailer Leo Tamaoki, Tải Phim Leo Tamaoki, Download Phim Leo Tamaoki, Leo Tamaoki Vietsub, Leo Tamaoki Thuyết Minh, Gentle, Phim Gentle, Gentle HD, Gentle 2020, Gentle Full, Trailer Gentle, Tải Phim Gentle, Download Phim Gentle, Gentle Vietsub, Gentle Thuyết Minh, Jessica Blue, Phim Jessica Blue, Jessica Blue HD, Jessica Blue 2020, Jessica Blue Full, Trailer Jessica Blue, Tải Phim Jessica Blue, Download Phim Jessica Blue, Jessica Blue Vietsub, Jessica Blue Thuyết Minh, Alan Maxson, Phim Alan Maxson, Alan Maxson HD, Alan Maxson 2020, Alan Maxson Full, Trailer Alan Maxson, Tải Phim Alan Maxson, Download Phim Alan Maxson, Alan Maxson Vietsub, Alan Maxson Thuyết Minh, Dahlia Salem, Phim Dahlia Salem, Dahlia Salem HD, Dahlia Salem 2020, Dahlia Salem Full, Trailer Dahlia Salem, Tải Phim Dahlia Salem, Download Phim Dahlia Salem, Dahlia Salem Vietsub, Dahlia Salem Thuyết Minh, Nanami Kawakami, Phim Nanami Kawakami, Nanami Kawakami HD, Nanami Kawakami 2020, Nanami Kawakami Full, Trailer Nanami Kawakami, Tải Phim Nanami Kawakami, Download Phim Nanami Kawakami, Nanami Kawakami Vietsub, Nanami Kawakami Thuyết Minh, Ryûtarô Ninomiya, Phim Ryûtarô Ninomiya, Ryûtarô Ninomiya HD, Ryûtarô Ninomiya 2020, Ryûtarô Ninomiya Full, Trailer Ryûtarô Ninomiya, Tải Phim Ryûtarô Ninomiya, Download Phim Ryûtarô Ninomiya, Ryûtarô Ninomiya Vietsub, Ryûtarô Ninomiya Thuyết Minh, Takenori Gotô, Phim Takenori Gotô, Takenori Gotô HD, Takenori Gotô 2020, Takenori Gotô Full, Trailer Takenori Gotô, Tải Phim Takenori Gotô, Download Phim Takenori Gotô, Takenori Gotô Vietsub, Takenori Gotô Thuyết Minh, Sairi Itô, Phim Sairi Itô, Sairi Itô HD, Sairi Itô 2020, Sairi Itô Full, Trailer Sairi Itô, Tải Phim Sairi Itô, Download Phim Sairi Itô, Sairi Itô Vietsub, Sairi Itô Thuyết Minh, Misato Morita, Phim Misato Morita, Misato Morita HD, Misato Morita 2020, Misato Morita Full, Trailer Misato Morita, Tải Phim Misato Morita, Download Phim Misato Morita, Misato Morita Vietsub, Misato Morita Thuyết Minh, Tomomi Maruyama, Phim Tomomi Maruyama, Tomomi Maruyama HD, Tomomi Maruyama 2020, Tomomi Maruyama Full, Trailer Tomomi Maruyama, Tải Phim Tomomi Maruyama, Download Phim Tomomi Maruyama, Tomomi Maruyama Vietsub, Tomomi Maruyama Thuyết Minh, Mansaku Ikeuchi, Phim Mansaku Ikeuchi, Mansaku Ikeuchi HD, Mansaku Ikeuchi 2020, Mansaku Ikeuchi Full, Trailer Mansaku Ikeuchi, Tải Phim Mansaku Ikeuchi, Download Phim Mansaku Ikeuchi, Mansaku Ikeuchi Vietsub, Mansaku Ikeuchi Thuyết Minh, Miku Uehara, Phim Miku Uehara, Miku Uehara HD, Miku Uehara 2020, Miku Uehara Full, Trailer Miku Uehara, Tải Phim Miku Uehara, Download Phim Miku Uehara, Miku Uehara Vietsub, Miku Uehara Thuyết Minh, Tokuma Nishioka, Phim Tokuma Nishioka, Tokuma Nishioka HD, Tokuma Nishioka 2020, Tokuma Nishioka Full, Trailer Tokuma Nishioka, Tải Phim Tokuma Nishioka, Download Phim Tokuma Nishioka, Tokuma Nishioka Vietsub, Tokuma Nishioka Thuyết Minh, Pierre Taki, Phim Pierre Taki, Pierre Taki HD, Pierre Taki 2020, Pierre Taki Full, Trailer Pierre Taki, Tải Phim Pierre Taki, Download Phim Pierre Taki, Pierre Taki Vietsub, Pierre Taki Thuyết Minh, Hyunri, Phim Hyunri, Hyunri HD, Hyunri 2020, Hyunri Full, Trailer Hyunri, Tải Phim Hyunri, Download Phim Hyunri, Hyunri Vietsub, Hyunri Thuyết Minh, Lily Franky, Phim Lily Franky, Lily Franky HD, Lily Franky 2020, Lily Franky Full, Trailer Lily Franky, Tải Phim Lily Franky, Download Phim Lily Franky, Lily Franky Vietsub, Lily Franky Thuyết Minh, Tetsuji Tamayama, Phim Tetsuji Tamayama, Tetsuji Tamayama HD, Tetsuji Tamayama 2020, Tetsuji Tamayama Full, Trailer Tetsuji Tamayama, Tải Phim Tetsuji Tamayama, Download Phim Tetsuji Tamayama, Tetsuji Tamayama Vietsub, Tetsuji Tamayama Thuyết Minh, Shinnosuke Mitsushima, Phim Shinnosuke Mitsushima, Shinnosuke Mitsushima HD, Shinnosuke Mitsushima 2020, Shinnosuke Mitsushima Full, Trailer Shinnosuke Mitsushima, Tải Phim Shinnosuke Mitsushima, Download Phim Shinnosuke Mitsushima, Shinnosuke Mitsushima Vietsub, Shinnosuke Mitsushima Thuyết Minh, 2019, Phim 2019, 2019 HD, 2019 2020, 2019 Full, Trailer 2019, Tải Phim 2019, Download Phim 2019, 2019 Vietsub, 2019 Thuyết Minh, Ami Tomite, Phim Ami Tomite, Ami Tomite HD, Ami Tomite 2020, Ami Tomite Full, Trailer Ami Tomite, Tải Phim Ami Tomite, Download Phim Ami Tomite, Ami Tomite Vietsub, Ami Tomite Thuyết Minh, Tokio Emoto, Phim Tokio Emoto, Tokio Emoto HD, Tokio Emoto 2020, Tokio Emoto Full, Trailer Tokio Emoto, Tải Phim Tokio Emoto, Download Phim Tokio Emoto, Tokio Emoto Vietsub, Tokio Emoto Thuyết Minh, Jun Kunimura, Phim Jun Kunimura, Jun Kunimura HD, Jun Kunimura 2020, Jun Kunimura Full, Trailer Jun Kunimura, Tải Phim Jun Kunimura, Download Phim Jun Kunimura, Jun Kunimura Vietsub, Jun Kunimura Thuyết Minh, Kimiko Yo, Phim Kimiko Yo, Kimiko Yo HD, Kimiko Yo 2020, Kimiko Yo Full, Trailer Kimiko Yo, Tải Phim Kimiko Yo, Download Phim Kimiko Yo, Kimiko Yo Vietsub, Kimiko Yo Thuyết Minh, Ryo Ishibashi, Phim Ryo Ishibashi, Ryo Ishibashi HD, Ryo Ishibashi 2020, Ryo Ishibashi Full, Trailer Ryo Ishibashi, Tải Phim Ryo Ishibashi, Download Phim Ryo Ishibashi, Ryo Ishibashi Vietsub, Ryo Ishibashi Thuyết Minh, Takayuki Yamada, Phim Takayuki Yamada, Takayuki Yamada HD, Takayuki Yamada 2020, Takayuki Yamada Full, Trailer Takayuki Yamada, Tải Phim Takayuki Yamada, Download Phim Takayuki Yamada, Takayuki Yamada Vietsub, Takayuki Yamada Thuyết Minh, Koyuki, Phim Koyuki, Koyuki HD, Koyuki 2020, Koyuki Full, Trailer Koyuki, Tải Phim Koyuki, Download Phim Koyuki, Koyuki Vietsub, Koyuki Thuyết Minh, Chưa Rõ, Phim Chưa Rõ, Chưa Rõ HD, Chưa Rõ 2020, Chưa Rõ Full, Trailer Chưa Rõ, Tải Phim Chưa Rõ, Download Phim Chưa Rõ, Chưa Rõ Vietsub, Chưa Rõ Thuyết Minh